தமிழ்

Neerae Desathin Devan - நீரே தேசத்தின் தேவன்

நீரே தேசத்தின் தேவன்
நீரே இராஜாதி ராஜான்
நீரே தேவாதி தேவன் நீரே
நீரே ஒலிமயமானவர்
நீரே நம்பிக்கை உடையவர்
நீரே சமாதானக்காரனர் நீரே

உம்மை போல யாரும் இல்லை

பெரிய காரியம் நடக்கனுமே
பெரிய காரியம் வரனுமே – இங்கே

Neerae Desathin Devan Lyrics in English

neerae thaesaththin thaevan
neerae iraajaathi raajaan
neerae thaevaathi thaevan neerae
neerae olimayamaanavar
neerae nampikkai utaiyavar
neerae samaathaanakkaaranar neerae

ummai pola yaarum illai

periya kaariyam nadakkanumae
periya kaariyam varanumae – ingae

PowerPoint Presentation Slides for the song Neerae Desathin Devan

by clicking the fullscreen button in the Top left