தமிழ்

Paraloga Devane Ummai - பரலோக தேவனே உம்மை

பரலோக தேவனே – உம்மை
ஆராதனை செய்கிறோம்
பரலோக ராஜனே – உம்மை
ஆராதனை செய்கிறோம்

உமது அன்பின் கரங்களை
நான் கண்டேனே

மோசேயின் தேவனே
என்னை வழி நடத்திடுமே

யோசுவாவின் தேவனே
எங்கள் மதில்களை நொறுக்குவீர்

தேவாதி தேவனே – உம்மை
ஆரதனை செய்கிறோம்

ராஜாதி ராஜனே – உம்மை
ஆராதனை செய்கிறோம்

Paraloga devane ummai Lyrics in English

paraloka thaevanae – ummai
aaraathanai seykirom
paraloka raajanae – ummai
aaraathanai seykirom

umathu anpin karangalai
naan kanntaenae

moseyin thaevanae
ennai vali nadaththidumae

yosuvaavin thaevanae
engal mathilkalai norukkuveer

thaevaathi thaevanae – ummai
aarathanai seykirom

raajaathi raajanae – ummai
aaraathanai seykirom

PowerPoint Presentation Slides for the song Paraloga devane ummai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites