தமிழ்

Pesum Pesum Jebam - Pesum Pesum Jebam

Pesum Pesum Jebam
பேசும் பேசும் ஜெபம் செய்யும் போது – 2
ஆண்டவா பிரியமானதை இப்ப காட்டும்
செய்ய ஆயத்தம் – 2

Pesum Pesum Jebam – பேசும் பேசும் ஜெபம் செய்யும் போது Lyrics in English

Pesum Pesum Jebam
paesum paesum jepam seyyum pothu - 2
aanndavaa piriyamaanathai ippa kaattum
seyya aayaththam - 2

PowerPoint Presentation Slides for the song Pesum Pesum Jebam – பேசும் பேசும் ஜெபம் செய்யும் போது

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites