தமிழ்

Raajan Thaaveethin Uurinilae - ராஜன் தாவீதின் ஊரினிலே

ராஜன் தாவீதின் ஊரினிலே
ராக்காலம் பெத்லேம் மேய்ப்பர்கள்
மந்தையைக் காக்க
விண்தூதர்கள் இறங்க
விண் ஜோதி கண்டவரே

1. திகையாதே கலங்தாதே
மகிழ்விக்கும் செய்தியுண்டு
ராஜாதி ராஜன் வல்லமைத் தேவன்
மானிடனாய் உதித்தார்

2. ஒரு மாட்டுத் தொழுவத்தினில்
அன்னை மரியின் மடியினில்
புல்லணை மீதினிலே
கடுங்குளிர் நேரத்தில்
பாலகனாய் பிறந்தார்

3. நட்சத்திரத்தின் ஒளியிலே
மூன்று ஞானியர் வந்தனரே
பொன் வெள்ளைத் தூபம்
காணிக்கையேந்தி
பாதம் பணிந்தனரே

Raajan Thaaveethin Uurinilae Lyrics in English

raajan thaaveethin oorinilae
raakkaalam pethlaem maeypparkal
manthaiyaik kaakka
vinnthootharkal iranga
vinn jothi kanndavarae

1. thikaiyaathae kalangthaathae
makilvikkum seythiyunndu
raajaathi raajan vallamaith thaevan
maanidanaay uthiththaar

2. oru maattuth tholuvaththinil
annai mariyin matiyinil
pullannai meethinilae
kadungulir naeraththil
paalakanaay piranthaar

3. natchaththiraththin oliyilae
moontu njaaniyar vanthanarae
pon vellaith thoopam
kaannikkaiyaenthi
paatham panninthanarae

PowerPoint Presentation Slides for the song Raajan Thaaveethin Uurinilae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites