தமிழ்

Rathathinaalae Kazhuvappatten - இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டேன்

இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டேன்
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டேன்
மீட்கப்பட்டேன் திரு இரத்தத்தால்
அலகையின் பிடியினின்று – நான்

இரத்தம் ஜெயம் , இரத்தம் ஜெயம்
இயேசுகிறிஸ்துவின் இரத்தம் ஜெயம்

படைத்தவரே என்னை ஏற்றுக் கொண்டார்
சிந்தப்பட்ட திரு இரத்தத்தால்
பாவம் செய்யாத ஒரு மகனைப்போல
பார்க்கின்றார் பரமபிதா

என் சார்பில் தேவனை நோக்கி
தொடர்ந்து கூப்பிடும் இரத்தம்
அருள் நிறைந்த இறை அரியணையை
துணிவுடன் அணுகிச் செல்வோம்

போர்க்கவசம் என் தலைக்கவசம்
இயேசுவின் திரு இரத்தம்
தீய ஆவி(யும்) அணுகாது
தீங்கிழைக்க முடியாது-எந்த

சுத்திகரிக்கும் தூய்மையாக்கும்
வாழ்நாளெல்லாம் தினமும்
நன்மையான காரியங்கள்
நமக்காய் பரிந்து பேசும்

சாவுக்கேதுவான கிரியை நீக்கி
பரிசுத்தமாக்கும் இரத்தம்
ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு
ஊழியம் செய்வதற்கு

Rathathinaalae kazhuvappatten Lyrics in English

iraththaththinaalae kaluvappattaen
parisuththamaakkappattaen
meetkappattaen thiru iraththaththaal
alakaiyin pitiyinintu – naan

iraththam jeyam , iraththam jeyam
Yesukiristhuvin iraththam jeyam

pataiththavarae ennai aettuk konndaar
sinthappatta thiru iraththaththaal
paavam seyyaatha oru makanaippola
paarkkintar paramapithaa

en saarpil thaevanai Nnokki
thodarnthu kooppidum iraththam
arul niraintha irai ariyannaiyai
thunnivudan anukich selvom

porkkavasam en thalaikkavasam
Yesuvin thiru iraththam
theeya aavi(yum) anukaathu
theengilaikka mutiyaathu-entha

suththikarikkum thooymaiyaakkum
vaalnaalellaam thinamum
nanmaiyaana kaariyangal
namakkaay parinthu paesum

saavukkaethuvaana kiriyai neekki
parisuththamaakkum iraththam
jeevanulla thaevanukku
ooliyam seyvatharku

PowerPoint Presentation Slides for the song Rathathinaalae kazhuvappatten

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites