தமிழ்

Saronin Rojave Salemin - சாரோனின் ரோஜாவே சாலேமின் ராஜாவே

சாரோனின் ரோஜாவே சாலேமின் ராஜாவே
சர்வேசு நாதனே நமோ நமோ

ஆ. அல்லேலூயா ஆ.. அல்லேலூயா
தேவாதி தேவனுக்கு நமோ நமோ
ராஜாதி ராஜனுக்கு நமோ நமோ

விண்ணாளும் வேந்தனே
மண்ணாளும் மைந்தனே
எனையாளும் தெய்வமே நமோ நமோ

யேகோவா தேவனே யேகோவா நிசியே
யேகோவா ஷம்மாவே நமோ நமோ

ஆத்தும நேசரே ஆருயிர் நண்பரே
ஆனந்த ராகமே நமோ நமோ

திரியேக தேவனே மகத்துவ ராஜனே
மன்னாதி மன்னனே நமோ நமோ

காட்டு மரங்களில் கிச்சலியானவரே
ஊற்றுண்ட தைலமே நமோ நமோ

Saronin rojave salemin Lyrics in English

saaronin rojaavae saalaemin raajaavae
sarvaesu naathanae namo namo

aa. allaelooyaa aa.. allaelooyaa
thaevaathi thaevanukku namo namo
raajaathi raajanukku namo namo

vinnnnaalum vaenthanae
mannnnaalum mainthanae
enaiyaalum theyvamae namo namo

yaekovaa thaevanae yaekovaa nisiyae
yaekovaa shammaavae namo namo

aaththuma naesarae aaruyir nannparae
aanantha raakamae namo namo

thiriyaeka thaevanae makaththuva raajanae
mannaathi mannanae namo namo

kaattu marangalil kichchaliyaanavarae
oottunnda thailamae namo namo

PowerPoint Presentation Slides for the song Saronin rojave salemin

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites