தமிழ்

Jathikale Ellorum Kartharai - ஜாதிகளே எல்லோரும்

ஜாதிகளே எல்லோரும்
கர்த்தரை துதியுங்கள்
ஜனங்களே எல்லோரும்
அவரைப் போற்றுங்கள்

அவர் நம் மேல் வைத்த கிருபை
என்றும் பெரியது

அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா

கர்த்தரின் உண்மை நேற்றும்
இன்றும் என்றுமுள்ளது

கர்த்தரின் வல்லமை குன்றுகளை
அதிரச் செய்தது

கர்த்தரின் வார்த்தை முடவனை
எழும்பச் செய்தது

Jathikale ellorum kartharai Lyrics in English

jaathikalae ellorum
karththarai thuthiyungal
janangalae ellorum
avaraip pottungal

avar nam mael vaiththa kirupai
entum periyathu

allaelooyaa allaelooyaa
allaelooyaa allaelooyaa

karththarin unnmai naettum
intum entumullathu

karththarin vallamai kuntukalai
athirach seythathu

karththarin vaarththai mudavanai
elumpach seythathu

PowerPoint Presentation Slides for the song Jathikale ellorum kartharai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites