தமிழ்

Um Peedathai Sutri - உம் பீடத்தை சுற்றிச் சுற்றி

உம் பீடத்தை சுற்றிச் சுற்றி
நான் வருகிறேன் தெய்வமே
கறைகளெல்லாம் நீங்கிட
என் கைகளைக் கழுவுகிறேன்

என் தெய்வமே இயேசு நாதா
இதயமெல்லாம் மகிழுதையா

உரத்த குரலில் நன்றிப் பாடல்
பாடி மகிழ்கிறேன்
வியத்தகு உம் செயல்களெல்லாம்
எடுத்து உரைக்கிறேன்

உந்தன் மாறாத பேரன்பு
என் கண்முன் இருக்கிறது
உம் திருமுன்னே உண்மையாக
வாழ்ந்து வருகிறேன்

கர்த்தாவே உம்மையே நம்பியுள்ளேன்
தடுமாற்றம் எனக்கில்லை
உந்தன் சமூகம் உந்தன் மகிமை
உண்மையாய் ஏங்குகின்றேன்

Um peedathai sutri Lyrics in English

um peedaththai suttich sutti
naan varukiraen theyvamae
karaikalellaam neengida
en kaikalaik kaluvukiraen

en theyvamae Yesu naathaa
ithayamellaam makiluthaiyaa

uraththa kuralil nantip paadal
paati makilkiraen
viyaththaku um seyalkalellaam
eduththu uraikkiraen

unthan maaraatha paeranpu
en kannmun irukkirathu
um thirumunnae unnmaiyaaka
vaalnthu varukiraen

karththaavae ummaiyae nampiyullaen
thadumaattam enakkillai
unthan samookam unthan makimai
unnmaiyaay aengukinten

PowerPoint Presentation Slides for the song Um peedathai sutri

by clicking the fullscreen button in the Top left