தமிழ்

Vallamai Devane Sarva - வல்லமை தேவனே

வல்லமை தேவனே
சர்வ சிருஷ்டியின் கர்த்தரே
ஆராதிப்போம் உம் நாமத்தை
எங்கள் இயேசுவே

யேகோவா ஷம்மா அல்லேலூயா
யேகோவா ஷாலோம் அல்லேலூயா
என்றும் நம்மோடு இருப்பவரே
சமாதான காரணர் நீரே

யேகோவா சிட்கேனு அல்லேலூயா
யேகோவா காதேஷ் அல்லேலூயா
எங்கள் நீதியாய் இருப்பவரே
பரிசுத்தம் செய்பவர் நீரே

யேகோவாயீரே அல்லேலூயா
யேகோவா நிசியே அல்லேலூயா
எல்லா தேவையும் சந்திப்பீர்
ஜெயம் தரும் தேவன் நீரே

யேகோவா ராஃப்பா அல்லேலூயா
யேகோவா எல்ஷடாய் அல்லேலூயா
அற்புத சுகத்தை தருபவரே
சர்வ வல்லவர் நீரே

Vallamai devane sarva Lyrics in English

vallamai thaevanae
sarva sirushtiyin karththarae
aaraathippom um naamaththai
engal Yesuvae

yaekovaa shammaa allaelooyaa
yaekovaa shaalom allaelooyaa
entum nammodu iruppavarae
samaathaana kaaranar neerae

yaekovaa sitkaenu allaelooyaa
yaekovaa kaathaesh allaelooyaa
engal neethiyaay iruppavarae
parisuththam seypavar neerae

yaekovaayeerae allaelooyaa
yaekovaa nisiyae allaelooyaa
ellaa thaevaiyum santhippeer
jeyam tharum thaevan neerae

yaekovaa raaqppaa allaelooyaa
yaekovaa elshadaay allaelooyaa
arputha sukaththai tharupavarae
sarva vallavar neerae

PowerPoint Presentation Slides for the song Vallamai devane sarva

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites