தமிழ்

Veennaiyae Oliththidu Vinnnavar Piranthaar - வீணையே ஒலித்திடு

வீணையே ஒலித்திடு
விண்ணவர் பிறந்தார்
கவிதையே மலர்ந்திடு
கர்த்தர் பிறந்தார் (2)

தேவன் சாரோனின் வண்ண ரோஜா
பள்ளத்தாக்கின் அழகு லீலி (2)
– வீணையே

1. பூந்தென்றலே பார் வெண்ணிலவே
விண் மீன்களே மகிழ்ந்து பாடுங்கள் – தேவன்

2. பூங்குயில்களே ஆடும் மயில்களே
தேன் மலர்களே மகிழ்ந்து போற்றுங்கள் – தேவன்

3. இன்பாடல்கள் உம் கிருபைகள்
என்றும் பாடுவேன் ஏசு பாலனே – வீணையே

Veennaiyae Oliththidu Vinnnavar Piranthaar Lyrics in English

veennaiyae oliththidu
vinnnavar piranthaar
kavithaiyae malarnthidu
karththar piranthaar (2)

thaevan saaronin vannna rojaa
pallaththaakkin alaku leeli (2)
– veennaiyae

1. poonthentalae paar vennnnilavae
vinn meenkalae makilnthu paadungal – thaevan

2. poonguyilkalae aadum mayilkalae
thaen malarkalae makilnthu pottungal – thaevan

3. inpaadalkal um kirupaikal
entum paaduvaen aesu paalanae – veennaiyae

PowerPoint Presentation Slides for the song Veennaiyae Oliththidu Vinnnavar Piranthaar

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites