தமிழ்

Yaar Vendum Natha - யார் வேண்டும் நாதா நீரல்லவோ

யார் வேண்டும் நாதா நீரல்லவோ
எது வேண்டும் நாதா உம் அன்பல்லவோ
பாழாகும் லோகம் வேண்டாமையா
வீணான வாழ்க்கை வெறுத்தேனையா

உலகத்தின் செல்வம் நிலையாகுமோ
பேர் புகழ் கல்வி அழியாததோ
பின் ஏன் நீர் கேட்டீர் இக்கேள்வியை
பதில் என்ன சொல்வேன் நீரே போதும்

சிற்றின்ப மோகம் சீக்கிரம் போம்
பேரின்ப நாதா நீர் போதாதா
யார் வேண்டும் என்று ஏன் கேட்டீரோ
எங்கே நான் போவேன் உம்மையல்லால்

என்னைத் தள்ளினால் எங்கே போவேன்
அடைக்கலம் ஏது உம்மையல்லால்
கல்வாரி இன்றி கதியில்லையே
கர்த்தர் நின்பாதம் சரணடைந்தேன்

Yaar vendum natha Lyrics in English

yaar vaenndum naathaa neerallavo
ethu vaenndum naathaa um anpallavo
paalaakum lokam vaenndaamaiyaa
veennaana vaalkkai veruththaenaiyaa

ulakaththin selvam nilaiyaakumo
paer pukal kalvi aliyaathatho
pin aen neer kaettir ikkaelviyai
pathil enna solvaen neerae pothum

sittinpa mokam seekkiram pom
paerinpa naathaa neer pothaathaa
yaar vaenndum entu aen kaettiro
engae naan povaen ummaiyallaal

ennaith thallinaal engae povaen
ataikkalam aethu ummaiyallaal
kalvaari inti kathiyillaiyae
karththar ninpaatham saranatainthaen

PowerPoint Presentation Slides for the song Yaar vendum natha

by clicking the fullscreen button in the Top left