தமிழ்

Yella Magimaikum Pathiraray - Yella Magimaikum

Yella Magimaikum

எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே
எல்லா கனத்திற்கும் பாத்திரரே
அசைவாடும் தெய்வமே
எங்கள் மேலே அசைவாடுமே

1. செங்கடல் மேல் அசைவாடினீர்
எல்லா தடைகளை மாற்றினீரே
எங்கள் தடைகள் மேல் அசைவாடுமே

2. உலர்ந்த எலும்பிற்கும் உயிர் தந்தீரே
என் வாழ்கையில் அசைவாடுமே

3. ஆசரிப்பு கூடாரத்தில்
அசைவாடினீர் எங்களை பரிசுத்தமாக்கிவிடுமே

3. பவுலும் சீவாவும் பாடும் போது
சிறைச் சாலையில் அசைவாடினீர்
எங்கள் மேலே அசைவாடுமே

YELLA MAGIMAIKUM

Yella Magimaikum Ganathirkum Uriyavarae
Matchimai Nirainthavarae
Sarva Srishitkum Ejamanane
Yenggal Paraloga Rajavae
Thuthi Arathanai Umakkae Sontham

Yen Idhayathil Thanggi Neer Jeevikireer
Thevathi Theevan Neerae
Karam Pidithu Nadathugireer
Oru Pothum Maraveer Aiya
Thuthi Arathanai Umakkae Sontham

Yen Vaalkayai Umakaga Arpanipaen
Um Anbil Naan Vaalnthiduvaen
Kalvari Siluvaiyilae
Thuya Anbai
Thuya Anbai Kandaen Aiya
Thuthi Arathanai Umakkae Sontham

Wesley Maxwell

(Song and Lyrics : Simon Fernandez)

Yella Magimaikum Pathiraray – எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே Lyrics in English

Yella Magimaikum

ellaa makimaikkum paaththirarae
ellaa kanaththirkum paaththirarae
asaivaadum theyvamae
engal maelae asaivaadumae

1. sengadal mael asaivaatineer
ellaa thataikalai maattineerae
engal thataikal mael asaivaadumae

2. ularntha elumpirkum uyir thantheerae
en vaalkaiyil asaivaadumae

3. aasarippu koodaaraththil
asaivaatineer engalai parisuththamaakkividumae

3. pavulum seevaavum paadum pothu
siraich saalaiyil asaivaatineer
engal maelae asaivaadumae

YELLA MAGIMAIKUM

Yella Magimaikum Ganathirkum Uriyavarae
Matchimai Nirainthavarae
Sarva Srishitkum Ejamanane
Yenggal Paraloga Rajavae
Thuthi Arathanai Umakkae Sontham

Yen Idhayathil Thanggi Neer Jeevikireer
Thevathi Theevan Neerae
Karam Pidithu Nadathugireer
Oru Pothum Maraveer Aiya
Thuthi Arathanai Umakkae Sontham

Yen Vaalkayai Umakaga Arpanipaen
Um Anbil Naan Vaalnthiduvaen
Kalvari Siluvaiyilae
Thuya Anbai
Thuya Anbai Kandaen Aiya
Thuthi Arathanai Umakkae Sontham

Wesley Maxwell

(Song and Lyrics : Simon Fernandez)

PowerPoint Presentation Slides for the song Yella Magimaikum Pathiraray – எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites