தமிழ்

Yesu Kristuvin Anbu - இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு என்றும் மாறாதது

Yesu Kristuvin Anbu
இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு என்றும் மாறாதது
இயேசு கிறிஸ்துவின் மாறா கிருபை என்றும் குறையாதது

1. உன் மீறுதல்கட்காய் இயேசு காயங்கள் பட்டார்
உன் அக்கிரமங்கட்காய் இயேசு நொறுக்கப்பட்டார்
உனக்காகவே அடிகள் பட்டார்
உன்னை உயர்த்த தன்னைத் தாழ்த்தினார் – இயேசு கிறிஸ்துவின்

2. பாவி என்றுன்னை அவர் தள்ளவே மாட்டார்
ஆவலாய் உன்னை இயேசு அழைக்கிறாரே
தயங்கிடாதே தாவி ஓடி வா
தந்தை இயேசுவின் சொந்தம் கொள்ள வா – இயேசு கிறிஸ்துவின்

Yesu Kristuvin Anbu – இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு Lyrics in English

Yesu Kristuvin Anbu
Yesu kiristhuvin anpu entum maaraathathu
Yesu kiristhuvin maaraa kirupai entum kuraiyaathathu

1. un meeruthalkatkaay Yesu kaayangal pattar
un akkiramangatkaay Yesu norukkappattar
unakkaakavae atikal pattar
unnai uyarththa thannaith thaalththinaar - Yesu kiristhuvin

2. paavi entunnai avar thallavae maattar
aavalaay unnai Yesu alaikkiraarae
thayangidaathae thaavi oti vaa
thanthai Yesuvin sontham kolla vaa - Yesu kiristhuvin

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesu Kristuvin Anbu – இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு

by clicking the fullscreen button in the Top left