தமிழ்

Yesuve Enthan Aathma - இயேசுவே எந்தன் ஆத்ம நேசரே உம்மை

இயேசுவே எந்தன் ஆத்ம நேசரே உம்மை
நான் என்றும் உயர்த்திப் பாடுவேன்

நேசிக்கிறேன் உம்மை
என்னைப் பிரியாத மெய் அன்பே

இயேசு தான் உலகின் இரட்சகர்
எல்லா பாவமும் சுமந்து தீர்த்தவர்

இயேசுவே உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
உம்மை முழு உள்ளத்தோடு வணங்குகிறோம்

ஆராதிப்பேன் உம்மை
என்னைப் பிரியாத மெய் அன்பே

Yesuve enthan aathma Lyrics in English

Yesuvae enthan aathma naesarae ummai
naan entum uyarththip paaduvaen

naesikkiraen ummai
ennaip piriyaatha mey anpae

Yesu thaan ulakin iratchakar
ellaa paavamum sumanthu theerththavar

Yesuvae ummai aaraathikkintom
ummai mulu ullaththodu vanangukirom

aaraathippaen ummai
ennaip piriyaatha mey anpae

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesuve enthan aathma

by clicking the fullscreen button in the Top left