தமிழ்

Mark 13:14 in Tamil

மாற்கு 13:14
மேலும் பாழாக்குகிற அருவருப்பைக் குறித்துத் தானியேல் தீர்க்கதரிசி சொல்லியிருக்கிறானே; வாசிக்கிறவன் சிந்திக்கக்கடவன்; அது நிற்கத் தகாத இடத்திலே நீங்கள் அதை நிற்கக் காணும்போது, யூதேயாவில் இருக்கிறவர்கள் மலைகளுக்கு ஓடிப்போகக்கடவர்கள்.

Mark 13:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains:

American Standard Version (ASV)

But when ye see the abomination of desolation standing where he ought not (let him that readeth understand), then let them that are in Judaea flee unto the mountains:

Bible in Basic English (BBE)

But when you see the unclean thing which makes destruction, in the place where it has no right to be (let this be clear to the reader), then let those who are in Judaea go quickly to the mountains:

Darby English Bible (DBY)

But when ye shall see the abomination of desolation standing where it should not, (he that reads let him consider [it],) then let those in Judaea flee to the mountains;

World English Bible (WEB)

But when you see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not (let the reader understand), then let those who are in Judea flee to the mountains,

Young’s Literal Translation (YLT)

`And when ye may see the abomination of the desolation, that was spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (whoever is reading let him understand), then those in Judea, let them flee to the mountains;

மாற்கு 13:14 in English

maelum Paalaakkukira Aruvaruppaik Kuriththuth Thaaniyael Theerkkatharisi Solliyirukkiraanae; Vaasikkiravan Sinthikkakkadavan; Athu Nirkath Thakaatha Idaththilae Neengal Athai Nirkak Kaanumpothu, Yoothaeyaavil Irukkiravarkal Malaikalukku Otippokakkadavarkal.


Read Full Chapter : Mark 13