தமிழ்

Micah 1:11 in Tamil

மீகா 1:11
சாப்பீரில் குடியிருக்கிறவளே, வெட்கத்துடன் அம்மணமாய் அப்பாலே போ; சாயனானில் குடியிருக்கிறவன் வெளியே வருவதில்லை; பெத்ஏசேலின் புலம்பல் உங்களுக்கு அடைக்கலமாயிராது.

Micah 1:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Pass ye away, thou inhabitant of Saphir, having thy shame naked: the inhabitant of Zaanan came not forth in the mourning of Bethezel; he shall receive of you his standing.

American Standard Version (ASV)

Pass away, O inhabitant of Shaphir, in nakedness and shame: the inhabitant of Zaanan is not come forth; the wailing of Beth-ezel shall take from you the stay thereof.

Bible in Basic English (BBE)

Be uncovered and go away, you who are living in Shaphir: the one living in Zaanan has not come out of her town; Beth-ezel is taken away from its base, even from its resting-place.

Darby English Bible (DBY)

Pass away, inhabitress of Shaphir, in nakedness [and] shame. The inhabitress of Zaanan is not come forth for the lamentation of Beth-ezel: he will take from you its shelter.

World English Bible (WEB)

Pass on, inhabitant of Shaphir, in nakedness and shame. The inhabitant of Zaanan won’t come out. The wailing of Beth Ezel will take from you his protection.

Young’s Literal Translation (YLT)

Pass over for thee, O inhabitant of Shaphir, Naked one of shame. Not gone out hath the inhabitant of Zaanan, The lamentation of Beth-Ezel doth take from you its standing.

மீகா 1:11 in English

saappeeril Kutiyirukkiravalae, Vetkaththudan Ammanamaay Appaalae Po; Saayanaanil Kutiyirukkiravan Veliyae Varuvathillai; Pethaeselin Pulampal Ungalukku Ataikkalamaayiraathu.


Read Full Chapter : Micah 1