தமிழ்

Numbers 18:22 in Tamil

எண்ணாகமம் 18:22
இஸ்ரவேல் புத்திரர் குற்றஞ்சுமந்து சாகாதபடிக்கு, இனி ஆசரிப்புக் கூடாரத்தைக் கிட்டாதிருக்கக்கடவர்கள்.

Numbers 18:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

Neither must the children of Israel henceforth come nigh the tabernacle of the congregation, lest they bear sin, and die.

American Standard Version (ASV)

And henceforth the children of Israel shall not come nigh the tent of meeting, lest they bear sin, and die.

Bible in Basic English (BBE)

In future the children of Israel are not to come near the Tent of meeting, so that death may not come to them because of sin.

Darby English Bible (DBY)

Neither shall the children of Israel henceforth come near the tent of meeting, to bear sin and die.

Webster’s Bible (WBT)

Neither must the children of Israel henceforth come nigh the tabernacle of the congregation, lest they bear sin, and die.

World English Bible (WEB)

Henceforth the children of Israel shall not come near the tent of meeting, lest they bear sin, and die.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And the sons of Israel come no more near unto the tent of meeting, to bear sin, to die,

எண்ணாகமம் 18:22 in English

isravael Puththirar Kuttanjumanthu Saakaathapatikku, Ini Aasarippuk Koodaaraththaik Kittathirukkakkadavarkal.


Read Full Chapter : Numbers 18