தமிழ்

Numbers 32:20 in Tamil

எண்ணாகமம் 32:20
அப்பொழுது மோசே அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் இந்த வார்த்தையின்படியே செய்து, கர்த்தருடைய சமுகத்தில் யுத்தசன்னத்தராகி,

Numbers 32:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Moses said unto them, If ye will do this thing, if ye will go armed before the LORD to war,

American Standard Version (ASV)

And Moses said unto them, If ye will do this thing, if ye will arm yourselves to go before Jehovah to the war,

Bible in Basic English (BBE)

Then Moses said to them, If you will do this, arming yourselves to go before the Lord to the war,

Darby English Bible (DBY)

And Moses said to them, If ye do this thing, if ye arm yourselves before Jehovah for war,

Webster’s Bible (WBT)

And Moses said to them, If ye will do this thing, if ye will go armed before the LORD to war,

World English Bible (WEB)

Moses said to them, If you will do this thing, if you will arm yourselves to go before Yahweh to the war,

Young’s Literal Translation (YLT)

And Moses saith unto them, `If ye do this thing: if ye are armed before Jehovah for battle,

எண்ணாகமம் 32:20 in English

appoluthu Mose Avarkalai Nnokki: Neengal Intha Vaarththaiyinpatiyae Seythu, Karththarutaiya Samukaththil Yuththasannaththaraaki,


Read Full Chapter : Numbers 32