தமிழ்

Psalm 101:6 in Tamil

சங்கீதம் 101:6
தேசத்தில் உண்மையானவர்கள் என்னோடே வாசம்பண்ணும்படி என் கண்கள் அவர்கள்மேல் நோக்கமாயிருக்கும்; உத்தமமான வழியில் நடக்கிறவன் என்னைச் சேவிப்பான்.

Psalm 101:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me: he that walketh in a perfect way, he shall serve me.

American Standard Version (ASV)

Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me: He that walketh in a perfect way, he shall minister unto me.

Bible in Basic English (BBE)

My eyes will be on those of good faith in the land, so that they may be living in my house; he who is walking in the right way will be my servant.

Darby English Bible (DBY)

Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me; he that walketh in a perfect way, he shall serve me.

World English Bible (WEB)

My eyes will be on the faithful of the land, That they may dwell with me. He who walks in a perfect way, He will serve me.

Young’s Literal Translation (YLT)

Mine eyes are on the faithful of the land, To dwell with me, Whoso is walking in a perfect way, he serveth me.

சங்கீதம் 101:6 in English

thaesaththil Unnmaiyaanavarkal Ennotae Vaasampannnumpati En Kannkal Avarkalmael Nnokkamaayirukkum; Uththamamaana Valiyil Nadakkiravan Ennaich Sevippaan.


Read Full Chapter : Psalm 101