தமிழ்

Psalm 129:7 in Tamil

சங்கீதம் 129:7
அறுக்கிறவன் அதினால் தன் கையையும், அரிகளைக் கட்டுகிறவன் தன் மடியையும் நிரப்புவதில்லை.


சங்கீதம் 129:7 in English

arukkiravan Athinaal Than Kaiyaiyum, Arikalaik Kattukiravan Than Matiyaiyum Nirappuvathillai.


Read Full Chapter : Psalm 129