தமிழ்

Psalm 139:12 in Tamil

சங்கீதம் 139:12
உமக்கு மறைவாக இருளும் அந்தகாரப்படுத்தாது; இரவும் பகலைப்போல வெளிச்சமாயிருக்கும்; உமக்கு இருளும் வெளிச்சமும் சரி.

Psalm 139:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

Yea, the darkness hideth not from thee; but the night shineth as the day: the darkness and the light are both alike to thee.

American Standard Version (ASV)

Even the darkness hideth not from thee, But the night shineth as the day: The darkness and the light are both alike `to thee’.

Bible in Basic English (BBE)

Even the dark is not dark to you; the night is as bright as the day: for dark and light are the same to you.

Darby English Bible (DBY)

Even darkness hideth not from thee, and the night shineth as the day: the darkness is as the light.

World English Bible (WEB)

Even the darkness doesn’t hide from you, But the night shines as the day. The darkness is like light to you.

Young’s Literal Translation (YLT)

Also darkness hideth not from Thee, And night as day shineth, as `is’ darkness so `is’ light.

சங்கீதம் 139:12 in English

umakku Maraivaaka Irulum Anthakaarappaduththaathu; Iravum Pakalaippola Velichchamaayirukkum; Umakku Irulum Velichchamum Sari.


Read Full Chapter : Psalm 139