தமிழ்

Psalm 19:10 in Tamil

சங்கீதம் 19:10
அவைகள் பொன்னிலும், மிகுந்த பசும்பொன்னிலும் விரும்பப்படத்தக்கதும், தேனிலும் தேன்கூட்டிலிருந்து ஒழுகும் தெளிதேனிலும் மதுரமுள்ளதுமாய் இருக்கிறது.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Psalm 19:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold: sweeter also than honey and the honeycomb.

American Standard Version (ASV)

More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold; Sweeter also than honey and the droppings of the honeycomb.

Bible in Basic English (BBE)

More to be desired are they than gold, even than much shining gold; sweeter than the dropping honey.

Darby English Bible (DBY)

They are more precious than gold, yea, than much fine gold; and sweeter than honey and the dropping of the honeycomb.

Webster’s Bible (WBT)

The fear of the LORD is clean, enduring for ever: the judgments of the LORD are true and righteous altogether.

World English Bible (WEB)

More to be desired are they than gold, yes, than much fine gold; Sweeter also than honey and the extract of the honeycomb.

Young’s Literal Translation (YLT)

They are more desirable than gold, Yea, than much fine gold; and sweeter than honey, Even liquid honey of the comb.

சங்கீதம் 19:10 in English

avaikal Ponnilum, Mikuntha Pasumponnilum Virumpappadaththakkathum, Thaenilum Thaenkoottilirunthu Olukum Thelithaenilum Mathuramullathumaay Irukkirathu.


Read Full Chapter : Psalm 19