தமிழ்

Psalm 21:2 in Tamil

சங்கீதம் 21:2
அவருடைய மனவிருப்பத்தின்படி நீ அவருக்குத் தந்தருளி, அவருடைய உதடுகளின் விண்ணப்பத்தைத் தள்ளாதிருக்கிறீர். (சேலா.)

Psalm 21:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thou hast given him his heart’s desire, and hast not withholden the request of his lips. Selah.

American Standard Version (ASV)

Thou hast given him his heart’s desire, And hast not withholden the request of his lips. Selah

Bible in Basic English (BBE)

You have given him his heart’s desire, and have not kept back the request of his lips. (Selah.)

Darby English Bible (DBY)

Thou hast given him his heart’s desire, and hast not withholden the request of his lips. Selah.

Webster’s Bible (WBT)

To the chief Musician, a Psalm of David. The king shall joy in thy strength, O LORD; and in thy salvation how greatly shall he rejoice!

World English Bible (WEB)

You have given him his heart’s desire, And have not withheld the request of his lips. Selah.

Young’s Literal Translation (YLT)

The desire of his heart Thou gavest to him, And the request of his lips Thou hast not withheld. Selah.

சங்கீதம் 21:2 in English

avarutaiya Manaviruppaththinpati Nee Avarukkuth Thantharuli, Avarutaiya Uthadukalin Vinnnappaththaith Thallaathirukkireer. (selaa.)


Read Full Chapter : Psalm 21