தமிழ்

Psalm 42:8 in Tamil

சங்கீதம் 42:8
ஆகிலும் கர்த்தர் பகற்காலத்திலே தமது கிருபையைக் கட்டளையிடுகிறார்; இராக்காலத்திலே அவரைப் பாடும்பாட்டு என் வாயிலிருக்கிறது; என் ஜீவனுடைய தேவனை நோக்கி விண்ணப்ஞ்செய்கிறேன்.

Psalm 42:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Yet the LORD will command his lovingkindness in the day time, and in the night his song shall be with me, and my prayer unto the God of my life.

American Standard Version (ASV)

`Yet’ Jehovah will command his lovingkindness in the day-time; And in the night his song shall be with me, `Even’ a prayer unto the God of my life.

Bible in Basic English (BBE)

But the Lord will send his mercy in the daytime, and in the night his song will be with me, a prayer to the God of my life.

Darby English Bible (DBY)

In the day-time will Jehovah command his loving-kindness, and in the night his song shall be with me, a prayer unto the ùGod of my life.

Webster’s Bible (WBT)

Deep calleth to deep at the noise of thy water-spouts: all thy waves and thy billows are gone over me.

World English Bible (WEB)

Yahweh will command his loving kindness in the daytime. In the night his song shall be with me: A prayer to the God of my life.

Young’s Literal Translation (YLT)

By day Jehovah commandeth His kindness, And by night a song `is’ with me, A prayer to the God of my life.

சங்கீதம் 42:8 in English

aakilum Karththar Pakarkaalaththilae Thamathu Kirupaiyaik Kattalaiyidukiraar; Iraakkaalaththilae Avaraip Paadumpaattu En Vaayilirukkirathu; En Jeevanutaiya Thaevanai Nnokki Vinnnapnjaெykiraen.


Read Full Chapter : Psalm 42