தமிழ்

Zephaniah 1:4 in Tamil

செப்பனியா 1:4
நான் யூதாவின்மேலும், எருசலேமிலுள்ள எல்லாக் குடிகளின்மேலும் என் கையை நீட்டி, பாகாலில் மீதியாயிருக்கிறதையும், ஆசாரியர்களோடேகூடக் கெம்மரீம் என்பவர்களின் பேரையும்,

FavoriteLoadingAdd to favorites

Zephaniah 1:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

I will also stretch out mine hand upon Judah, and upon all the inhabitants of Jerusalem; and I will cut off the remnant of Baal from this place, and the name of the Chemarims with the priests;

American Standard Version (ASV)

And I will stretch out my hand upon Judah, and upon all the inhabitants of Jerusalem; and I will cut off the remnant of Baal from this place, `and’ the name of the Chemarim with the priests;

Bible in Basic English (BBE)

And my hand will be stretched out on Judah and on all the people of Jerusalem, cutting off the name of the Baal from this place, and the name of the false priests,

Darby English Bible (DBY)

And I will stretch forth my hand upon Judah, and upon all the inhabitants of Jerusalem; and I will cut off the remnant of Baal from this place, the name of the Chemarim with the priests;

World English Bible (WEB)

I will stretch out my hand against Judah, and against all the inhabitants of Jerusalem. I will cut off the remnant of Baal from this place: the name of the idolatrous and pagan priests,

Young’s Literal Translation (YLT)

And stretched out My hand against Judah, And against all inhabiting Jerusalem, And cut off from this place the remnant of Baal, The name of the idolatrous priests, with the priests,

செப்பனியா 1:4 in English

naan Yoothaavinmaelum, Erusalaemilulla Ellaak Kutikalinmaelum En Kaiyai Neetti, Paakaalil Meethiyaayirukkirathaiyum, Aasaariyarkalotaekoodak Kemmareem Enpavarkalin Paeraiyum,


Read Full Chapter : Zephaniah 1