தமிழ்

Jeremiah 6:12 in Tamil

எரேமியா 6:12
அவர்களுடைய வீடுகளும், அவர்களுடைய காணிபூமிகளும், அவர்களுடைய மனைவிகளோடே ஏகமாய் அந்நியர் வசமாகும்; என் கையை இந்தத் தேசத்தின் குடிகளுக்கு விரோதமாக நீட்டுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.


எரேமியா 6:12 in English

avarkalutaiya Veedukalum, Avarkalutaiya Kaannipoomikalum, Avarkalutaiya Manaivikalotae Aekamaay Anniyar Vasamaakum; En Kaiyai Inthath Thaesaththin Kutikalukku Virothamaaka Neettuvaen Entu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Jeremiah 6