தமிழ்

1 Chronicles 19:11 in Tamil

1 நாளாகமம் 19:11
மற்ற ஜனத்தை அம்மோன் புத்திரருக்கு எதிராகப் போருக்கு ஆயத்தப்படுத்தி, தன் சகோதரனாகிய அபிசாயிக்கு ஒப்புவித்து, அவனை நோக்கி:

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Chronicles 19:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the rest of the people he delivered unto the hand of Abishai his brother, and they set themselves in array against the children of Ammon.

American Standard Version (ASV)

And the rest of the people he committed into the hand of Abishai his brother; and they put themselves in array against the children of Ammon.

Bible in Basic English (BBE)

And the rest of the people he put in position against the children of Ammon with Abishai, his brother, at their head.

Darby English Bible (DBY)

and the rest of the people he gave into the hand of Abishai his brother, and they set themselves in array against the children of Ammon.

Webster’s Bible (WBT)

And the rest of the people he delivered to the hand of Abishai his brother, and they set themselves in array against the children of Ammon.

World English Bible (WEB)

The rest of the people he committed into the hand of Abishai his brother; and they put themselves in array against the children of Ammon.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the remnant of the people he hath given into the hand of Abishai his brother, and they set in array to meet the sons of Ammon.

1 நாளாகமம் 19:11 in English

matta Janaththai Ammon Puththirarukku Ethiraakap Porukku Aayaththappaduththi, Than Sakotharanaakiya Apisaayikku Oppuviththu, Avanai Nnokki:


Read Full Chapter : 1 Chronicles 19