தமிழ்

1 Kings 15:26 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 15:26
அவன் கர்த்தருடைய பார்வைக்குப் பொல்லாப்பானதைச் செய்து, தன் தகப்பன் வழியிலும், அவன் இஸ்ரவேலைப் பாவஞ்செய்யப்பண்ணின அவனுடைய பாவத்திலும் நடந்தான்.

1 Kings 15:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he did evil in the sight of the LORD, and walked in the way of his father, and in his sin wherewith he made Israel to sin.

American Standard Version (ASV)

And he did that which was evil in the sight of Jehovah, and walked in the way of his father, and in his sin wherewith he made Israel to sin.

Bible in Basic English (BBE)

He did evil in the eyes of the Lord, copying the evil ways of his father, and the sin which he did and made Israel do.

Darby English Bible (DBY)

And he did evil in the sight of Jehovah, and walked in the way of his father, and in his sin with which he made Israel sin.

Webster’s Bible (WBT)

And he did evil in the sight of the LORD, and walked in the way of his father, and in his sin with which he made Israel to sin.

World English Bible (WEB)

He did that which was evil in the sight of Yahweh, and walked in the way of his father, and in his sin with which he made Israel to sin.

Young’s Literal Translation (YLT)

and doth the evil thing in the eyes of Jehovah, and goeth in the way of his father, and in his sin that he made Israel to sin.

1 இராஜாக்கள் 15:26 in English

avan Karththarutaiya Paarvaikkup Pollaappaanathaich Seythu, Than Thakappan Valiyilum, Avan Isravaelaip Paavanjaெyyappannnnina Avanutaiya Paavaththilum Nadanthaan.


Read Full Chapter : 1 Kings 15