தமிழ்

1 Samuel 16:13 in Tamil

1 சாமுவேல் 16:13
அப்பொழுது சாமுவேல்: தைலக்கொம்பை எடுத்து, அவனை அவன் சகோதரர் நடுவிலே அபிஷேகம்பண்ணினான்; அந்நாள்முதற்கொண்டு, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தாவீதின்மேல் வந்து இறங்கியிருந்தார்; சாமுவேல் எழுந்து ராமாவுக்குப் போய்விட்டான்.

1 Samuel 16:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then Samuel took the horn of oil, and anointed him in the midst of his brethren: and the Spirit of the LORD came upon David from that day forward. So Samuel rose up, and went to Ramah.

American Standard Version (ASV)

Then Samuel took the horn of oil, and anointed him in the midst of his brethren: and the Spirit of Jehovah came mightily upon David from that day forward. So Samuel rose up, and went to Ramah.

Bible in Basic English (BBE)

Then Samuel took the bottle of oil, and put the oil on him there among his brothers: and from that day the spirit of the Lord came on David with power. So Samuel went back to Ramah.

Darby English Bible (DBY)

And Samuel took the horn of oil, and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of Jehovah came upon David from that day forward. And Samuel rose up, and went to Ramah.

Webster’s Bible (WBT)

Then Samuel took the horn of oil, and anointed him in the midst of his brethren: and the Spirit of the LORD came upon David from that day forward. So Samuel arose, and went to Ramah.

World English Bible (WEB)

Then Samuel took the horn of oil, and anointed him in the midst of his brothers: and the Spirit of Yahweh came mightily on David from that day forward. So Samuel rose up, and went to Ramah.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Samuel taketh the horn of oil, and anointeth him in the midst of his brethren, and prosper over David doth the Spirit of Jehovah from that day and onwards; and Samuel riseth and goeth to Ramath.

1 சாமுவேல் 16:13 in English

appoluthu Saamuvael: Thailakkompai Eduththu, Avanai Avan Sakotharar Naduvilae Apishaekampannnninaan; Annaalmutharkonndu, Karththarutaiya Aaviyaanavar Thaaveethinmael Vanthu Irangiyirunthaar; Saamuvael Elunthu Raamaavukkup Poyvittan.


Read Full Chapter : 1 Samuel 16