தமிழ்

1 Samuel 16:12 in Tamil

1 சாமுவேல் 16:12
ஆள் அனுப்பி அவனை அழைப்பித்தான்; அவன் சிவந்தமேனியும், அழகியகண்களும், நல்ல ரூபமுமுள்ளவனாயிருந்தான்; அப்பொழுது கர்த்தர்: இவன் தான், நீ எழுந்து இவனை அபிஷேகம்பண்ணு என்றார்.

1 Samuel 16:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he sent, and brought him in. Now he was ruddy, and withal of a beautiful countenance, and goodly to look to. And the LORD said, Arise, anoint him: for this is he.

American Standard Version (ASV)

And he sent, and brought him in. Now he was ruddy, and withal of a beautiful countenance, and goodly to look upon. And Jehovah said, Arise, anoint him; for this is he.

Bible in Basic English (BBE)

So he sent and made him come in. Now he had red hair and beautiful eyes and pleasing looks. And the Lord said, Come, put the oil on him, for this is he.

Darby English Bible (DBY)

And he sent and brought him in. And he was ruddy, and besides of a lovely countenance and beautiful appearance. And Jehovah said, Arise, anoint him; for this is he.

Webster’s Bible (WBT)

And he sent, and brought him in. Now he was ruddy, and also of a beautiful countenance, and a good appearance. And the LORD said, Arise, anoint him: for this is he.

World English Bible (WEB)

He sent, and brought him in. Now he was ruddy, and withal of a beautiful face, and goodly to look on. Yahweh said, Arise, anoint him; for this is he.

Young’s Literal Translation (YLT)

And he sendeth, and bringeth him in, and he `is’ ruddy, with beauty of eyes, and of good appearance; and Jehovah saith, `Rise, anoint him, for this `is’ he.’

1 சாமுவேல் 16:12 in English

aal Anuppi Avanai Alaippiththaan; Avan Sivanthamaeniyum, Alakiyakannkalum, Nalla Roopamumullavanaayirunthaan; Appoluthu Karththar: Ivan Thaan, Nee Elunthu Ivanai Apishaekampannnu Entar.


Read Full Chapter : 1 Samuel 16