தமிழ்

1 Samuel 26:6 in Tamil

1 சாமுவேல் 26:6
தாவீது ஏத்தியனாகிய அகிமெலேக்கையும், செருயாவின் குமாரனும் யோவாபின் சகோதரனுமாகிய அபிசாயையும் பார்த்து: என்னோடேகூடச் சவுலிடத்திற்குப் பாளயத்தில் இறங்கிவருகிறவன் யார் என்றதற்கு, அபிசாய்: நான் உம்மோடேகூட வருகிறேன் என்றான்.

1 Samuel 26:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then answered David and said to Ahimelech the Hittite, and to Abishai the son of Zeruiah, brother to Joab, saying, Who will go down with me to Saul to the camp? And Abishai said, I will go down with thee.

American Standard Version (ASV)

Then answered David and said to Ahimelech the Hittite, and to Abishai the son of Zeruiah, brother to Joab, saying, Who will go down with me to Saul to the camp? And Abishai said, I will go down with thee.

Bible in Basic English (BBE)

Then David said to Ahimelech the Hittite, and to Abishai, the son of Zeruiah, brother of Joab, Who will go down with me to the tents of Saul? And Abishai said, I will go down with you.

Darby English Bible (DBY)

And David spake and said to Ahimelech the Hittite, and to Abishai the son of Zeruiah, Joab’s brother, saying, Who will go down with me to Saul to the camp? And Abishai said, I will go down with thee.

Webster’s Bible (WBT)

Then answered David, and said to Ahimelech the Hittite, and to Abishai, the son of Zeruiah, brother to Joab, saying, Who will go down with me to Saul to the camp? And Abishai said, I will go down with thee.

World English Bible (WEB)

Then answered David and said to Ahimelech the Hittite, and to Abishai the son of Zeruiah, brother to Joab, saying, Who will go down with me to Saul to the camp? Abishai said, I will go down with you.

Young’s Literal Translation (YLT)

And David answereth and saith unto Ahimelech the Hittite, and unto Abishai son of Zeruiah, brother of Joab, saying, `Who doth go down with me unto Saul, unto the camp?’ and Abishai saith, `I — I go down with thee.’

1 சாமுவேல் 26:6 in English

thaaveethu Aeththiyanaakiya Akimelaekkaiyum, Seruyaavin Kumaaranum Yovaapin Sakotharanumaakiya Apisaayaiyum Paarththu: Ennotaekoodach Savulidaththirkup Paalayaththil Irangivarukiravan Yaar Entatharku, Apisaay: Naan Ummotaekooda Varukiraen Entan.


Read Full Chapter : 1 Samuel 26