தமிழ்

1 Samuel 26:7 in Tamil

1 சாமுவேல் 26:7
அப்படியே தாவீதும் அபிசாயும் இராத்திரியிலே அந்த ஜனங்களுக்குள்ளே வந்தார்கள்; இதோ, சவுல் இரதங்களிருக்கிற இடத்திலே படுத்து நித்திரைபண்ணினான்; அவன் தலைமாட்டில் அவனுடைய ஈட்டி நிலத்திலே குத்தியிருந்தது; அவனைச் சுற்றிலும் அப்னேரும் ஜனங்களும் படுத்துக்கொண்டிருந்தார்கள்.

1 Samuel 26:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

So David and Abishai came to the people by night: and, behold, Saul lay sleeping within the trench, and his spear stuck in the ground at his bolster: but Abner and the people lay round about him.

American Standard Version (ASV)

So David and Abishai came to the people by night: and, behold, Saul lay sleeping within the place of the wagons, with his spear stuck in the ground at his head; and Abner and the people lay round about him.

Bible in Basic English (BBE)

So David and Abishai came down to the army by night: and Saul was sleeping inside the ring of carts with his spear planted in the earth by his head: and Abner and the people were sleeping round him.

Darby English Bible (DBY)

And David and Abishai came to the people by night, and behold, Saul lay sleeping within the wagon-defence, and his spear stuck in the ground at his head; and Abner and the people lay round about him.

Webster’s Bible (WBT)

So David and Abishai came to the people by night, and behold, Saul lay sleeping within the trench, and his spear stuck in the ground at his bolster: but Abner and the people lay about him.

World English Bible (WEB)

So David and Abishai came to the people by night: and, behold, Saul lay sleeping within the place of the wagons, with his spear stuck in the ground at his head; and Abner and the people lay round about him.

Young’s Literal Translation (YLT)

And David cometh — and Abishai — unto the people by night, and lo, Saul is lying sleeping in the path, and his spear struck into the earth at his pillow, and abner and the people are lying round about him.

1 சாமுவேல் 26:7 in English

appatiyae Thaaveethum Apisaayum Iraaththiriyilae Antha Janangalukkullae Vanthaarkal; Itho, Savul Irathangalirukkira Idaththilae Paduththu Niththiraipannnninaan; Avan Thalaimaattil Avanutaiya Eetti Nilaththilae Kuththiyirunthathu; Avanaich Suttilum Apnaerum Janangalum Paduththukkonntirunthaarkal.


Read Full Chapter : 1 Samuel 26