தமிழ்

2 Chronicles 12:2 in Tamil

2 நாளாகமம் 12:2
அவர்கள் கர்த்தருக்கு விரோதமாய் யுத்தம்பண்ணினபடியினால், ராஜாவாகிய ரெகொபெயாமின் ஐந்தாம் வருஷத்தில் எகிப்தின் ராஜாவாகிய சீஷாக் ஆயிரத்து இருநூறு இரதங்களோடும், அறுபதினாயிரம் குதிரைவீரரோடும் எருசலேமுக்கு விரோதமாய் வந்தான்.

2 Chronicles 12:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it came to pass, that in the fifth year of king Rehoboam Shishak king of Egypt came up against Jerusalem, because they had transgressed against the LORD,

American Standard Version (ASV)

And it came to pass in the fifth year of king Rehoboam, that Shishak king of Egypt came up against Jerusalem, because they had trespassed against Jehovah,

Bible in Basic English (BBE)

Now in the fifth year of King Rehoboam, Shishak, king of Egypt, came up against Jerusalem, because of their sin against the Lord,

Darby English Bible (DBY)

And it came to pass in the fifth year of king Rehoboam, because they had transgressed against Jehovah, that Shishak king of Egypt came up against Jerusalem,

Webster’s Bible (WBT)

And it came to pass, that in the fifth year of king Rehoboam, Shishak king of Egypt came up against Jerusalem, because they had transgressed against the LORD,

World English Bible (WEB)

It happened in the fifth year of king Rehoboam, that Shishak king of Egypt came up against Jerusalem, because they had trespassed against Yahweh,

Young’s Literal Translation (YLT)

And it cometh to pass, in the fifth year of king Rehoboam, come up hath Shishak king of Egypt against Jerusalem — because they trespassed against Jehovah —

2 நாளாகமம் 12:2 in English

avarkal Karththarukku Virothamaay Yuththampannnninapatiyinaal, Raajaavaakiya Rekopeyaamin Ainthaam Varushaththil Ekipthin Raajaavaakiya Seeshaak Aayiraththu Irunootru Irathangalodum, Arupathinaayiram Kuthiraiveerarodum Erusalaemukku Virothamaay Vanthaan.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 12