தமிழ்

2 Chronicles 6:6 in Tamil

2 நாளாகமம் 6:6
என் நாமம் விளங்கும் ஸ்தானமாக எருசலேமையும், என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலின்மேல் அதிபதியாயிருக்கத் தாவீதையும் தெரிந்துகொண்டேன் என்றார்.

2 Chronicles 6:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

But I have chosen Jerusalem, that my name might be there; and have chosen David to be over my people Israel.

American Standard Version (ASV)

but I have chosen Jerusalem, that my name might be there; and have chosen David to be over my people Israel.

Bible in Basic English (BBE)

But now I have made selection of Jerusalem, that my name might be there, and of David, to be over my people Israel.

Darby English Bible (DBY)

but I have chosen Jerusalem, that my name might be there; and I have chosen David to be over my people Israel.

Webster’s Bible (WBT)

But I have chosen Jerusalem, that my name might be there; and have chosen David to be over my people Israel.

World English Bible (WEB)

but I have chosen Jerusalem, that my name might be there; and have chosen David to be over my people Israel.

Young’s Literal Translation (YLT)

and I fix on Jerusalem for My name being there, and I fix on David to be over My people Israel.

2 நாளாகமம் 6:6 in English

en Naamam Vilangum Sthaanamaaka Erusalaemaiyum, En Janamaakiya Isravaelinmael Athipathiyaayirukkath Thaaveethaiyum Therinthukonntaen Entar.


Read Full Chapter : 2 Chronicles 6