தமிழ்

2 Corinthians 9:5 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 9:5
ஆகையால், வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற உங்கள் தானதர்மமானது லோபத்தனமாய்க் கொடுக்கப்பட்டதாயிராமல், உதாரத்துவமாய்க் கொடுக்கப்பட்டதாயிருக்கும்படியாக அதை ஆயத்தப்படுத்துகிறதற்குச் சகோதரரை ஏவி, உங்களிடத்தில் முன்னதாக அனுப்புவது எனக்கு அவசியம் என்று காணப்பட்டது.

2 Corinthians 9:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore I thought it necessary to exhort the brethren, that they would go before unto you, and make up beforehand your bounty, whereof ye had notice before, that the same might be ready, as a matter of bounty, and not as of covetousness.

American Standard Version (ASV)

I thought it necessary therefore to entreat the brethren, that they would go before unto you, and make up beforehand your aforepromised bounty, that the same might be ready as a matter of bounty, and not of extortion.

Bible in Basic English (BBE)

So it seemed to me wise for the brothers to go before, and see that the amount which you had undertaken to give was ready, so that it might be a cause for praise, and not as if we were making profit out of you.

Darby English Bible (DBY)

I thought it necessary therefore to beg the brethren that they would come to you, and complete beforehand your fore-announced blessing, that this may be ready thus as blessing, and not as got out of you.

World English Bible (WEB)

I thought it necessary therefore to entreat the brothers that they would go before to you, and arrange ahead of time the generous gift that you promised before, that the same might be ready as a matter of generosity, and not of greediness.

Young’s Literal Translation (YLT)

Necessary, therefore, I thought `it’ to exhort the brethren, that they may go before to you, and may make up before your formerly announced blessing, that this be ready, as a blessing, and not as covetousness.

2 கொரிந்தியர் 9:5 in English

aakaiyaal, Vaakkuththaththam Pannnappattirukkira Ungal Thaanatharmamaanathu Lopaththanamaayk Kodukkappattathaayiraamal, Uthaaraththuvamaayk Kodukkappattathaayirukkumpatiyaaka Athai Aayaththappaduththukiratharkuch Sakothararai Aevi, Ungalidaththil Munnathaaka Anuppuvathu Enakku Avasiyam Entu Kaanappattathu.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 9