தமிழ்

2 Corinthians 9:8 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 9:8
மேலும், நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூரணமுடையவர்களாயும், சகலவித நற்கிரியைகளிலும் பெருகுகிறவர்களாயுமிருக்கும்படியாக, தேவன் உங்களிடத்தில் சகலவித கிருபையையும் பெருகச்செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார்.

2 Corinthians 9:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And God is able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work:

American Standard Version (ASV)

And God is able to make all grace abound unto you; that ye, having always all sufficiency in everything, may abound unto every good work:

Bible in Basic English (BBE)

And God is able to give you all grace in full measure; so that ever having enough of all things, you may be full of every good work:

Darby English Bible (DBY)

But God is able to make every gracious gift abound towards you, that, having in every way always all-sufficiency, ye may abound to every good work:

World English Bible (WEB)

And God is able to make all grace abound to you, that you, always having all sufficiency in everything, may abound to every good work.

Young’s Literal Translation (YLT)

and God `is’ able all grace to cause to abound to you, that in every thing always all sufficiency having, ye may abound to every good work,

2 கொரிந்தியர் 9:8 in English

maelum, Neengal Ellaavattilum Eppoluthum Sampooranamutaiyavarkalaayum, Sakalavitha Narkiriyaikalilum Perukukiravarkalaayumirukkumpatiyaaka, Thaevan Ungalidaththil Sakalavitha Kirupaiyaiyum Perukachcheyya Vallavaraayirukkiraar.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 9