தமிழ்

Acts 1:15 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 1:15
அந்நாட்களிலே, சீஷர்களில் ஏறக்குறைய நூற்றிருபதுபேர் கூடியிருந்தபோது, அவர்கள் நடுவிலே பேதுரு எழுந்து நின்று:

Acts 1:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

And in those days Peter stood up in the midst of the disciples, and said, (the number of names together were about an hundred and twenty,)

American Standard Version (ASV)

And in these days Peter stood up in the midst of the brethren, and said (and there was a multitude of persons `gathered’ together, about a hundred and twenty),

Bible in Basic English (BBE)

And in those days Peter got up among the brothers (there were about one hundred and twenty of them), and said,

Darby English Bible (DBY)

And in those days Peter, standing up in the midst of the brethren, said, (the crowd of names [who were] together [was] about a hundred and twenty,)

World English Bible (WEB)

In these days, Peter stood up in the midst of the disciples (and the number of names was about one hundred twenty), and said,

Young’s Literal Translation (YLT)

And in these days, Peter having risen up in the midst of the disciples, said, (the multitude also of the names at the same place was, as it were, an hundred and twenty,)

அப்போஸ்தலர் 1:15 in English

annaatkalilae, Seesharkalil Aerakkuraiya Noottirupathupaer Kootiyirunthapothu, Avarkal Naduvilae Paethuru Elunthu Nintu:


Read Full Chapter : Acts 1