தமிழ்

Acts 21:5 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 21:5
அந்த நாட்கள் நிறைவேறினபின்பு, நாங்கள் புறப்பட்டுப்போகையில், அவர்களெல்லாரும் மனைவிகளோடும் பிள்ளைகளோடுங்கூடப் பட்டணத்துக்குப் புறம்பே எங்களை வழிவிட்டனுப்பும்படி வந்தார்கள். அப்பொழுது கடற்கரையிலே நாங்கள் முழங்காற்படியிட்டு ஜெபம்பண்ணினோம்.

Acts 21:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And when we had accomplished those days, we departed and went our way; and they all brought us on our way, with wives and children, till we were out of the city: and we kneeled down on the shore, and prayed.

American Standard Version (ASV)

And when it came to pass that we had accomplished the days, we departed and went on our journey; and they all, with wives and children, brought us on our way till we were out of the city: and kneeling down on the beach, we prayed, and bade each other farewell;

Bible in Basic English (BBE)

And when these days came to an end, we went on our journey; and they all, with their wives and children, came with us on our way till we were out of the town: and after going on our knees in prayer by the sea,

Darby English Bible (DBY)

But when we had completed the days, we set out and took our journey, all of them accompanying us, with wives and children, till [we were] out of the city. And kneeling down upon the shore we prayed.

World English Bible (WEB)

When it happened that we had accomplished the days, we departed and went on our journey. They all, with wives and children, brought us on our way until we were out of the city. Kneeling down on the beach, we prayed.

Young’s Literal Translation (YLT)

but when it came that we completed the days, having gone forth, we went on, all bringing us on the way, with women and children, unto the outside of the city, and having bowed the knees upon the shore, we prayed,

அப்போஸ்தலர் 21:5 in English

antha Naatkal Niraivaerinapinpu, Naangal Purappattuppokaiyil, Avarkalellaarum Manaivikalodum Pillaikalodungaூdap Pattanaththukkup Purampae Engalai Valivittanuppumpati Vanthaarkal. Appoluthu Kadarkaraiyilae Naangal Mulangaarpatiyittu Jepampannnninom.


Read Full Chapter : Acts 21