தமிழ்

Amos 6:1 in Tamil

ஆமோஸ் 6:1
சீயோனிலே நிர்விசாரமாயிருக்கிறவர்களும் சமாரியாவின் பர்வதத்தை நம்பிக்கொண்டிருக்கிறவர்களும் ஜாதிகளின் தலைமையென்னப்பட்டு, இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் தேடிவருகிறவர்களுமாகிய உங்களுக்கு ஐயோ!

Amos 6:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Woe to them that are at ease in Zion, and trust in the mountain of Samaria, which are named chief of the nations, to whom the house of Israel came!

American Standard Version (ASV)

Woe to them that are at ease in Zion, and to them that are secure in the mountain of Samaria, the notable men of the chief of the nations, to whom the house of Israel come!

Bible in Basic English (BBE)

Sorrow to those who are resting in comfort in Zion, and to those who have no fear of danger in the mountain of Samaria, the noted men of the chief of the nations, to whom the people of Israel come!

Darby English Bible (DBY)

Woe to them that are at ease in Zion and that are secure in the mountain of Samaria, the renowned of the first of the nations, to whom the house of Israel come.

World English Bible (WEB)

Woe to those who are at ease in Zion, And to those who are secure on the mountain of Samaria, The notable men of the chief of the nations, To whom the house of Israel come!

Young’s Literal Translation (YLT)

Wo `to’ those secure in Zion, And those confident in the mount of Samaria, The marked of the chief of the nations, And come to them have the house of Israel.

ஆமோஸ் 6:1 in English

seeyonilae Nirvisaaramaayirukkiravarkalum Samaariyaavin Parvathaththai Nampikkonntirukkiravarkalum Jaathikalin Thalaimaiyennappattu, Isravael Vamsaththaar Thaetivarukiravarkalumaakiya Ungalukku Aiyo!


Read Full Chapter : Amos 6