தமிழ்

Deuteronomy 7:4 in Tamil

உபாகமம் 7:4
என்னைப் பின்பற்றாமல், அந்நிய தேவர்களைச் சேவிக்கும்படி அவர்கள் உன் குமாரரை விலகப்பண்ணுவார்கள்; அப்பொழுது கர்த்தருடைய கோபம் உங்கள்மேல் மூண்டு, உங்களைச் சீக்கிரத்தில் அழிக்கும்.

Deuteronomy 7:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods: so will the anger of the LORD be kindled against you, and destroy thee suddenly.

American Standard Version (ASV)

For he will turn away thy son from following me, that they may serve other gods: so will the anger of Jehovah be kindled against you, and he will destroy thee quickly.

Bible in Basic English (BBE)

For through them your sons will be turned from me to the worship of other gods: and the Lord will be moved to wrath against you and send destruction on you quickly.

Darby English Bible (DBY)

for he will turn away thy son from following me, and they will serve other gods, and the anger of Jehovah will be kindled against you, and he will destroy thee quickly.

Webster’s Bible (WBT)

For they will turn away thy son from following me, that they may serve other gods: so will the anger of the LORD be kindled against you, and destroy thee suddenly.

World English Bible (WEB)

For he will turn away your son from following me, that they may serve other gods: so will the anger of Yahweh be kindled against you, and he will destroy you quickly.

Young’s Literal Translation (YLT)

for he doth turn aside thy son from after Me, and they have served other gods, and the anger of Jehovah hath burned against you, and hath destroyed thee hastily.

உபாகமம் 7:4 in English

ennaip Pinpattaாmal, Anniya Thaevarkalaich Sevikkumpati Avarkal Un Kumaararai Vilakappannnuvaarkal; Appoluthu Karththarutaiya Kopam Ungalmael Moonndu, Ungalaich Seekkiraththil Alikkum.


Read Full Chapter : Deuteronomy 7