தமிழ்

Esther 5:3 in Tamil

எஸ்தர் 5:3
ராஜா அவளை நோக்கி: எஸ்தர் ராஜாத்தியே, உனக்கு என்னவேண்டும்? நீ கேட்கிற மன்றாட்டு என்ன? நீ ராஜ்யத்தில் பாதிமட்டும் கேட்டாலும், உனக்குக் கொடுக்கப்படும் என்றான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Esther 5:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then said the king unto her, What wilt thou, queen Esther? and what is thy request? it shall be even given thee to the half of the kingdom.

American Standard Version (ASV)

Then said the king unto her, What wilt thou, queen Esther? and what is thy request? it shall be given thee even to the half of the kingdom.

Bible in Basic English (BBE)

Then the king said, What is your desire, Queen Esther, and what is your request? I will give it to you, even to the half of my kingdom.

Darby English Bible (DBY)

And the king said to her, What wilt thou, queen Esther? and what is thy request? it shall be given thee even to the half of the kingdom.

Webster’s Bible (WBT)

Then said the king to her, What wilt thou, queen Esther? and what is thy request? it shall be even given thee to the half of the kingdom.

World English Bible (WEB)

Then said the king to her, What will you, queen Esther? and what is your request? it shall be given you even to the half of the kingdom.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the king saith to her, `What — to thee Esther, O queen? and what thy request? unto the half of the kingdom — and it is given to thee.’

எஸ்தர் 5:3 in English

raajaa Avalai Nnokki: Esthar Raajaaththiyae, Unakku Ennavaenndum? Nee Kaetkira Mantattu Enna? Nee Raajyaththil Paathimattum Kaettalum, Unakkuk Kodukkappadum Entan.


Read Full Chapter : Esther 5