தமிழ்

Esther 5:4 in Tamil

எஸ்தர் 5:4
அப்பொழுது எஸ்தர்: ராஜாவுக்குச் சித்தமானால், நான் தமக்குச் செய்வித்த விருந்துக்கு ராஜாவும் ஆமானும் இன்றைக்கு வரவேண்டும் என்றாள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Esther 5:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Esther answered, If it seem good unto the king, let the king and Haman come this day unto the banquet that I have prepared for him.

American Standard Version (ASV)

And Esther said, If it seem good unto the king, let the king and Haman come this day unto the banquet that I have prepared for him.

Bible in Basic English (BBE)

And Esther in answer said, If it seems good to the king, let the king and Haman come today to the feast which I have made ready for him.

Darby English Bible (DBY)

And Esther said, If it seem good to the king, let the king and Haman come this day to the banquet that I have prepared for him.

Webster’s Bible (WBT)

And Esther answered, If it shall seem good to the king, let the king and Haman come this day to the banquet that I have prepared for him.

World English Bible (WEB)

Esther said, If it seem good to the king, let the king and Haman come this day to the banquet that I have prepared for him.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Esther saith, `If unto the king `it be’ good, the king doth come in, and Haman, to-day, unto the banquet that I have made for him;’

எஸ்தர் 5:4 in English

appoluthu Esthar: Raajaavukkuch Siththamaanaal, Naan Thamakkuch Seyviththa Virunthukku Raajaavum Aamaanum Intaikku Varavaenndum Ental.


Read Full Chapter : Esther 5