தமிழ்

Esther 5:2 in Tamil

எஸ்தர் 5:2
ராஜா ராஜஸ்திரீயாகிய எஸ்தர் முற்றத்தில் நிற்கிறதைக் கண்டபோது, அவளுக்கு அவன் கண்களில் தயை கிடைத்ததினால், ராஜா தன் கையிலிருக்கிற பொற்செங்கோலை எஸ்தரிடத்திற்கு நீட்டினான்; அப்பொழுது எஸ்தர் கிட்டவந்து செங்கோலின் நுனியைத் தொட்டாள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Esther 5:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it was so, when the king saw Esther the queen standing in the court, that she obtained favour in his sight: and the king held out to Esther the golden sceptre that was in his hand. So Esther drew near, and touched the top of the sceptre.

American Standard Version (ASV)

And it was so, when the king saw Esther the queen standing in the court, that she obtained favor in his sight; and the king held out to Esther the golden sceptre that was in his hand. So Esther drew near, and touched the top of the sceptre.

Bible in Basic English (BBE)

And when the king saw Esther the queen waiting in the inner room, looking kindly on her he put out the rod of gold in his hand to her. So Esther came near and put her fingers on the top of the rod.

Darby English Bible (DBY)

And it was so, when the king saw the queen Esther standing in the court, that she obtained grace in his sight; and the king held out to Esther the golden sceptre that was in his hand; and Esther drew near, and touched the top of the sceptre.

Webster’s Bible (WBT)

And it was so, when the king saw Esther the queen standing in the court, that she obtained favor in his sight: and the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. So Esther drew near, and touched the top of the scepter.

World English Bible (WEB)

It was so, when the king saw Esther the queen standing in the court, that she obtained favor in his sight; and the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. So Esther drew near, and touched the top of the scepter.

Young’s Literal Translation (YLT)

and it cometh to pass, at the king’s seeing Esther the queen standing in the court, she hath received grace in his eyes, and the king holdeth out to Esther the golden sceptre that `is’ in his hand, and Esther draweth near, and toucheth the top of the sceptre.

எஸ்தர் 5:2 in English

raajaa Raajasthireeyaakiya Esthar Muttaththil Nirkirathaik Kanndapothu, Avalukku Avan Kannkalil Thayai Kitaiththathinaal, Raajaa Than Kaiyilirukkira Porsengaோlai Estharidaththirku Neettinaan; Appoluthu Esthar Kittavanthu Sengaோlin Nuniyaith Thottal.


Read Full Chapter : Esther 5