தமிழ்

Exodus 13:18 in Tamil

யாத்திராகமம் 13:18
சிவந்த சமுத்திரத்தின் வனாந்தர வழியாய் ஜனங்களைச் சுற்றிப் போகப் பண்ணினார். இஸ்ரவேல் புத்திரர் எகிப்து தேசத்திலிருந்து அணியணியாய்ப் புறப்பட்டுப்போனார்கள்.

Exodus 13:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

But God led the people about, through the way of the wilderness of the Red sea: and the children of Israel went up harnessed out of the land of Egypt.

American Standard Version (ASV)

but God led the people about, by the way of the wilderness by the Red Sea: and the children of Israel went up armed out of the land of Egypt.

Bible in Basic English (BBE)

But God took the people round by the waste land near the Red Sea: and the children of Israel went up in fighting order out of the land of Egypt.

Darby English Bible (DBY)

And God led the people about, the way of the wilderness of the Red Sea; and the children of Israel went arrayed out of the land of Egypt.

Webster’s Bible (WBT)

But God led the people about, through the way of the wilderness of the Red Sea: and the children of Israel went up harnassed from the land of Egypt.

World English Bible (WEB)

but God led the people around by the way of the wilderness by the Red Sea; and the children of Israel went up armed out of the land of Egypt.

Young’s Literal Translation (YLT)

and God turneth round the people the way of the wilderness of the Red Sea, and by fifties have the sons of Israel gone up from the land of Egypt.

யாத்திராகமம் 13:18 in English

sivantha Samuththiraththin Vanaanthara Valiyaay Janangalaich Suttip Pokap Pannnninaar. Isravael Puththirar Ekipthu Thaesaththilirunthu Anniyanniyaayp Purappattupponaarkal.


Read Full Chapter : Exodus 13