தமிழ்

Exodus 13:17 in Tamil

யாத்திராகமம் 13:17
பார்வோன் ஜனங்களைப் போக விட்டபின்: ஜனங்கள் யுத்தத்தைக் கண்டால் மனமடிந்து, எகிப்துக்குத் திரும்புவார்கள் என்று சொல்லி; பெலிஸ்தரின் தேசவழியாய்ப் போவது சமீபமானாலும், தேவன் அவர்களை அந்த வழியாய் நடத்தாமல்,

Exodus 13:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it came to pass, when Pharaoh had let the people go, that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near; for God said, Lest peradventure the people repent when they see war, and they return to Egypt:

American Standard Version (ASV)

And it came to pass, when Pharaoh had let the people go, that God led them not by the way of the land of the Philistines, although that was near; for God said, Lest peradventure the people repent when they see war, and they return to Egypt:

Bible in Basic English (BBE)

Now after Pharaoh had let the people go, God did not take them through the land of the Philistines, though that was near: for God said, If the people see war, they may have a change of heart and go back to Egypt.

Darby English Bible (DBY)

And it came to pass, when Pharaoh let the people go, that God did not lead them the way of the land of the Philistines, although that was near; for God said, That the people may not repent when they see conflict, and return to Egypt.

Webster’s Bible (WBT)

And it came to pass, when Pharaoh had let the people go, that God led them not through the way of the land of the Philistines, although that was near, for God said, Lest peradventure the people repent when they see war, and they return to Egypt.

World English Bible (WEB)

It happened, when Pharaoh had let the people go, that God didn’t lead them by the way of the land of the Philistines, although that was near; for God said, “Lest perhaps the people change their minds when they see war, and they return to Egypt;”

Young’s Literal Translation (YLT)

And it cometh to pass in Pharaoh’s sending the people away, that God hath not led them the way of the land of the Philistines, for it `is’ near; for God said, `Lest the people repent in their seeing war, and have turned back towards Egypt;’

யாத்திராகமம் 13:17 in English

paarvon Janangalaip Poka Vittapin: Janangal Yuththaththaik Kanndaal Manamatinthu, Ekipthukkuth Thirumpuvaarkal Entu Solli; Pelistharin Thaesavaliyaayp Povathu Sameepamaanaalum, Thaevan Avarkalai Antha Valiyaay Nadaththaamal,


Read Full Chapter : Exodus 13