தமிழ்

Exodus 24:1 in Tamil

யாத்திராகமம் 24:1
பின்பு அவர் மோசேயை நோக்கி: நீயும் ஆரோனும் நாதாபும் அபியூவும் இஸ்ரவேலின் மூப்பரில் எழுபதுபேரும் கர்த்தரிடத்தில் ஏறிவந்து, தூரத்திலிருந்து பணிந்துகொள்ளுங்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Exodus 24:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he said unto Moses, Come up unto the LORD, thou, and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel; and worship ye afar off.

American Standard Version (ASV)

And he said unto Moses, Come up unto Jehovah, thou, and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel; and worship ye afar off:

Bible in Basic English (BBE)

And he said to Moses, Come up to the Lord, you and Aaron, and Nadab and Abihu and seventy of the chiefs of Israel; and give me worship from a distance.

Darby English Bible (DBY)

And he said to Moses, Go up to Jehovah, thou and Aaron, Nadab and Abihu, and seventy of the elders of Israel; and worship afar off.

Webster’s Bible (WBT)

And he said to Moses, Come up to the LORD, thou, and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel; and worship ye afar off.

World English Bible (WEB)

He said to Moses, “Come up to Yahweh, you, and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel; and worship from a distance.

Young’s Literal Translation (YLT)

And unto Moses He said, `Come up unto Jehovah, thou, and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the elders of Israel, and ye have bowed yourselves afar off;’

யாத்திராகமம் 24:1 in English

pinpu Avar Moseyai Nnokki: Neeyum Aaronum Naathaapum Apiyoovum Isravaelin Moopparil Elupathupaerum Karththaridaththil Aerivanthu, Thooraththilirunthu Panninthukollungal.


Read Full Chapter : Exodus 24