தமிழ்

Exodus 24:10 in Tamil

யாத்திராகமம் 24:10
இஸ்ரவேலின் தேவனைத் தரிசித்தார்கள். அவருடைய பாதத்தின்கீழே நீலக்கல்லிழைத்த வேலைக்கு ஒப்பாகவும் தெளிந்த வானத்தின் பிரபைக்கு ஒப்பாகவும் இருந்தது.


யாத்திராகமம் 24:10 in English

isravaelin Thaevanaith Tharisiththaarkal. Avarutaiya Paathaththingeelae Neelakkallilaiththa Vaelaikku Oppaakavum Thelintha Vaanaththin Pirapaikku Oppaakavum Irunthathu.


Read Full Chapter : Exodus 24