தமிழ்

Exodus 39:32 in Tamil

யாத்திராகமம் 39:32
இப்படியே ஆசரிப்புக் கூடாரமாகிய வாசஸ்தலத்தின் வேலையெல்லாம் முடிந்தது; கர்த்தர் மோசேக்குக் கற்பித்தபடியெல்லாம் இஸ்ரவேல் புத்திரர் செய்தார்கள்.

Exodus 39:32 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thus was all the work of the tabernacle of the tent of the congregation finished: and the children of Israel did according to all that the LORD commanded Moses, so did they.

American Standard Version (ASV)

Thus was finished all the work of the tabernacle of the tent of meeting: and the children of Israel did according to all that Jehovah commanded Moses; so did they.

Bible in Basic English (BBE)

So all the work on the House of the Tent of meeting was done; as the Lord had given orders to Moses, so the children of Israel did it.

Darby English Bible (DBY)

And all the labour of the tabernacle of the tent of meeting was ended; and the children of Israel had done [it] according to all that Jehovah had commanded Moses — so had they done [it].

Webster’s Bible (WBT)

Thus was all the work of the tabernacle of the tent of the congregation finished: and the children of Israel did according to all that the LORD commanded Moses, so did they.

World English Bible (WEB)

Thus all the work of the tent of the tent of meeting was finished. The children of Israel did according to all that Yahweh commanded Moses; so they did.

Young’s Literal Translation (YLT)

And all the service of the tabernacle of the tent of meeting is completed; and the sons of Israel do according to all that Jehovah hath commanded Moses; so they have done.

யாத்திராகமம் 39:32 in English

ippatiyae Aasarippuk Koodaaramaakiya Vaasasthalaththin Vaelaiyellaam Mutinthathu; Karththar Mosekkuk Karpiththapatiyellaam Isravael Puththirar Seythaarkal.


Read Full Chapter : Exodus 39