தமிழ்

Ezekiel 30:7 in Tamil

எசேக்கியேல் 30:7
பாழாய்ப்போன தேசங்களின் நடுவிலே பாழாய்ப்போவார்கள்; அவாந்தரமாக்கப்பட்ட பட்டணங்களில் அவர்கள் பட்டணங்களும் அவாந்தரமாகும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ezekiel 30:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they shall be desolate in the midst of the countries that are desolate, and her cities shall be in the midst of the cities that are wasted.

American Standard Version (ASV)

And they shall be desolate in the midst of the countries that are desolate; and her cities shall be in the midst of the cities that are wasted.

Bible in Basic English (BBE)

And she will be made waste among the countries which have been made waste, and her towns will be among the towns which are unpeopled.

Darby English Bible (DBY)

And they shall be desolated in the midst of the countries that are desolated, and her cities shall be in the midst of the cities that are wasted.

World English Bible (WEB)

They shall be desolate in the midst of the countries that are desolate; and her cities shall be in the midst of the cities that are wasted.

Young’s Literal Translation (YLT)

And they have been desolated in the midst of desolate lands, And its cities are in the midst of wasted cities.

எசேக்கியேல் 30:7 in English

paalaayppona Thaesangalin Naduvilae Paalaayppovaarkal; Avaantharamaakkappatta Pattanangalil Avarkal Pattanangalum Avaantharamaakum.


Read Full Chapter : Ezekiel 30