தமிழ்

Ezekiel 29:12 in Tamil

எசேக்கியேல் 29:12
எகிப்துதேசத்தைப் பாழாய்ப்போன தேசங்களின் நடுவிலே பாழாய்ப்போகப்பண்ணுவேன்; அதின் பட்டணங்கள் அவாந்தரமாக்கப்பட்ட பட்டணங்களின் நடுவிலே நாற்பதுவருஷம் பாழாய்க்கிடக்கும்; நான் எகிப்தியரை ஜாதிகளுக்குள்ளே சிதறடித்து, அவர்களை தேசங்களுக்குள்ளே தூற்றிவிடுவேன்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ezekiel 29:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I will make the land of Egypt desolate in the midst of the countries that are desolate, and her cities among the cities that are laid waste shall be desolate forty years: and I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries.

American Standard Version (ASV)

And I will make the land of Egypt a desolation in the midst of the countries that are desolate; and her cities among the cities that are laid waste shall be a desolation forty years; and I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries.

Bible in Basic English (BBE)

I will make the land of Egypt a waste among the countries which are made waste, and her towns will be unpeopled among the towns which have been made waste, for forty years: and I will send the Egyptians in flight among the nations and wandering through the countries.

Darby English Bible (DBY)

And I will make the land of Egypt a desolation in the midst of the countries that are desolated, and her cities shall be, in the midst of the cities that are laid waste, a desolation forty years; and I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries.

World English Bible (WEB)

I will make the land of Egypt a desolation in the midst of the countries that are desolate; and her cities among the cities that are laid waste shall be a desolation forty years; and I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I have made the land of Egypt a desolation, In the midst of desolate lands, And its cities, in the midst of waste cities, Are a desolation forty years, And I have scattered the Egyptians among nations, And I have dispersed them through lands.

எசேக்கியேல் 29:12 in English

ekipthuthaesaththaip Paalaayppona Thaesangalin Naduvilae Paalaayppokappannnuvaen; Athin Pattanangal Avaantharamaakkappatta Pattanangalin Naduvilae Naarpathuvarusham Paalaaykkidakkum; Naan Ekipthiyarai Jaathikalukkullae Sitharatiththu, Avarkalai Thaesangalukkullae Thoottividuvaen.


Read Full Chapter : Ezekiel 29